پلاک های گوش دام برزین به دو صورت پلاک های مجهز به تکنولوژی RFID و پلاک های غیر تجهیز به این تکنولوژی می باشند.

انواع محصولات این دسته شامل پلاک گوش گاو ، پلاک گوش گوسفند ، پلاک زیرجلدی دام ، پلاک پای پرندگان و... می شود

خرید پلاک دام یکی از ملزومات انکار ناپذیر هر دامداری است. سرشماری، آمارگیری و مشاهده میزان سود و ضرر همه با کمک پلاک های هوشمند دام RFID مسجل میشود و شرکت برزین تک این امکان را فراهم آورده تا شما با هزینه ای به صرفه گله خود را مجهز به انواع پلاک دام کنید و آمارگیری گله تان را به آسانترین شکل ممکن و با به روز ترین تکنولوژی ها انجام دهید

 

پلاک هاب گوش گاو ، پلاک گوش گوسفند ، پلاک زیرجلدی دام ، پلاک پای پرندگان برزین تک