گاش
0
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

یکی از کارهای سخت در دامداری مخصوص دامداری های سنگین ، وزنکشی دام میباشد . این محصولات کار شمارا به آسان ترین سطح ممکن رسانده و نیاز به نیروی انسانی برای وزن کشی دام سنگین را به حداقل میرساند.