محصولات دامداری نوین برزین اعم از باسکول های دام کش، خطوط معاینه، سیستم های سورت گیت و شمارنده دام، نیاز مبرم یک دامدار برای هوشمند سازی دامداری خود و بالا بردن نرخ بازدهی کار می باشند.