خط معاینه دام برزین سهولت را برای دامپزشکان و دامدارن به ارمغان می اورد. در آکاردئونی این محصول باعت اصابت به حیوان نمیشود. این دستگاه نیاز به نیروی انسانی را به حداقل می رساند.